chế độ nghỉ hưu

  1. N

    Lao động đã quá tuổi nghỉ hưu

    Xin chào các anh chị! Em hiện là kế toán mới của UB xã. UB xã em hiện tại có trường hợp lao động là cán bộ không chuyên trách sinh năm 1956, hiện tại đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng người này lại có nguyện vọng xin ở lại đến tháng 12/2017. Vậy có sai quy định không ạ? Và các chế độ với bảo hiểm...