Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

chậm mở tờ khai nhập khẩu

  1. Webketoan Hub

    Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu

    Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021, đối với hàng gia công, SXXK tại chỗ, để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thì doanh nghiệp phải thông báo cho Hải quan biết thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông...