chèn hình ảnh trong excel

  1. T

    Chèn hình ảnh sau chữ trong Excel đơn giản

    Ngày ngày sử dụng Excel, muốn chèn thêm file hình ảnh hoặc con dấu hoặc chữ ký của sếp vào để lưu, in gửi cho đối tác mà toàn bị che mất chữ phải copy sang word để chèn vì thao tác dễ. Tuy nhiên có một mẹo nhỏ để chèn hình ảnh sau chữ nên áp dụng chế chứng từ cho tiện lợi. Mời bàn tham khảo link...