Chèn hình ảnh sau chữ trong Excel đơn giản

T

tkcvietnam

Giày da nam cao cấp http://www.zelola.com
31/8/16
18
2
3
39
Hà Nội
www.zelola.com
Ngày ngày sử dụng Excel, muốn chèn thêm file hình ảnh hoặc con dấu hoặc chữ ký của sếp vào để lưu, in gửi cho đối tác mà toàn bị che mất chữ phải copy sang word để chèn vì thao tác dễ. Tuy nhiên có một mẹo nhỏ để chèn hình ảnh sau chữ nên áp dụng chế chứng từ cho tiện lợi.
Mời bàn tham khảo link sau:
- Chèn hình ảnh sau chữ trong Excel
- Chèn con dấu sau chữ trong Excel
- Chèn chữ ký sau chữ trong Excel

xV3dblL-Gpk9v2sJfSrLqGIX8Kq-3Kjm8TY23xTygaI9U7DAGP-m1DICCsFSKSgDD-I63KOB4IiizwRksQyg86i8IUfwAzXdjdhXgaTPYoPJ_j06_3_J5QmidWeLXDw0fGqWUE5KY2zyK8XDOzkIl8qFL7jdk1aCkbV4WHx-NZYFzULx7yTPOBbZiwGdTnNoWXRqH1Xpi4_BLS1jIP2-77QZERQN1ojM2-cRIWQy5ZHgGIf_cGJzyUPFm2tXrk-1h0DeHvzYyD5DEOtdcfYGdA_l3zjCXA7BboE_S5SeZBhRdl6eYBsOI8W8T8V7RRsNLV-Okqthu1XOXbk2rzw3vjYIiH39WcFi0FQ4gtj5AJ626cii6Nc3moS5IlV1rU5TAcwlrbcrWZRYt7jrza6LJQ4Is0cSIJHTGTsYfEncg4TN9eSz6MPl2Yg3BmQb0B5nKEzF9QS0AbmWA1F37B1iabp_3bOWCVjFBAg_R9X_Tfal7lqYlafz8ByeiixlwO-9ErWoTP7veU6zXwxcUJH8TbyaX8Q_dB9o9L0QFUQc3jxRwfO4iM0SwgeFVcRdjN1QyGE0Ut9v-tIt3ZQtjpIx15IbU48pRek7S3xtLLTKlnalIyvTuHxz=w816-h461-no
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều