chi phí phụ cấp vượt định mức

  1. L

    Xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT cho hóa đơn duyệt chi vượt định mức

    Đơn vị mình có quy chế thanh toán tiền điện thoại cho người lao động (NLĐ) theo HĐ (Người mua là tên đơn vị) nhưng có định mức. Vậy nên, có các trường hợp phát sinh sau: 1. NLĐ dùng trong định mức, có hóa đơn. 2. NLĐ dùng vượt định mức, có hóa đơn: cty sẽ thu lại phần vượt từ NLĐ. Ở trường hợp...