Mỗi tuần một chuyên đề

công nhân

  1. Y

    Chi phí thuê nhà ở cho công nhân tại công trình

    Chào mọi người. Hiện công ty em đang có một công trình khảo sát địa hình ở tỉnh khác, tuy nhiên phần chi phí lán trại do điều kiện không cho phép nên GĐ e quyết định không làm lán trại mà chỉ thuê nhà dân ở nơi có công trình thay cho Cp lán trại, như vậy có được không mn?. Nếu được thì khoản chi...