cúng khai trương cửa hàng

  1. H

    Cúng khai trương sai cách - Tác hại không lường

    Theo truyền thống của ông cha xưa từ xưa đến nay cho rằng, khi khai trương công việc kinh doanh mới như: công ty, nhà xưởng…người Việt đều cần tiến hành lễ cúng khi động thổ và khi khai trương bởi vùng đất đó sẽ có vị thổ thần riêng cai trị. Việc đầu tiên, người ta sẽ xem ngày tốt xấu để chọn...