dữ liệu tự động thay đổi khi in nhiều bản

  1. T

    Cách in file word tự động thay đổi số liệu khi in nhiều bản

    Hướng dẫn cách thay đổi một trường dữ liệu (như số thứ tự) trong mỗi bản in trên file word. zelola.com giới thiệu cách tạo 1 file word khi in tự động nhẩy dữ liệu khi in hàng loạt bằng lệnh in trong Mailings: Ví dụ: trong phiếu xuất kho của Zelola, muốn in 1 quyển phiếu xuất kho có số thứ tự...