Cách in file word tự động thay đổi số liệu khi in nhiều bản

T

tkcvietnam

Giày da nam cao cấp http://www.zelola.com
31/8/16
18
2
3
36
Hà Nội
www.zelola.com
#1
Hướng dẫn cách thay đổi một trường dữ liệu (như số thứ tự) trong mỗi bản in trên file word.
zelola.com giới thiệu cách tạo 1 file word khi in tự động nhẩy dữ liệu khi in hàng loạt bằng lệnh in trong Mailings:
Ví dụ: trong phiếu xuất kho của Zelola, muốn in 1 quyển phiếu xuất kho có số thứ tự theo ý muốn (trong ví dụ là in từ 1-100, bạn có thể thay đổi dữ liệu theo ý bạn rất đơn giản sẽ giới thiệu ngay sau đây). Các bạn download file mẫu mình làm tại đây để thực hành theo nhé link (Download cả 2 file: Word + Excel) => file Word => file Excel
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zelola.com%2F_%2Frsrc%2F1512187876647%2Ftin-tuc%2Fblog-tin-tuc%2Fdulieututhaydoikhiintrong1fileword%2Ffile%2520word%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520in%2520nh%25E1%25BA%25A9y%2520s%25E1%25BB%2591.jpg&hash=cb4b30199c9121fbafe6196bd609d6c9

1. Tạo 1 file dữ liệu bằng file Excel (trong ví dự tôi tạo file "STT" nhớ save để thực hiện bước tiếp theo), gồm dòng 1 là tên chung của trường dữ liệu, các dòng sau là dữ liệu, mỗi dòng tương ứng với một lần in, khi in dữ liệu từng dòng sẽ nhẩy vào bản word để in ra tương ứng.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zelola.com%2F_%2Frsrc%2F1512187876591%2Ftin-tuc%2Fblog-tin-tuc%2Fdulieututhaydoikhiintrong1fileword%2Ffiel%2520excel%2520d%25E1%25BB%25AF%2520li%25E1%25BB%2587u.jpg&hash=2abba748dc1ce0aeb290409ca010da37

2. Mở file word để tiến hành chỉ định dữ liệu vào vị trí cần thiết:
- Thêm file dữ liệu Excel vào bản word theo hình dưới bằng lệnh Mailings, chỉ đường dẫn vào vị trí lưu file Excel đã làm ở bước 1 => okie
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zelola.com%2F_%2Frsrc%2F1512187876532%2Ftin-tuc%2Fblog-tin-tuc%2Fdulieututhaydoikhiintrong1fileword%2Fadd%2520d%25E1%25BB%25AF%2520li%25E1%25BB%2587u%2520v%25C3%25A0o%2520word.jpg&hash=602c723d5dfb504be27f0fe7518cfcf0

- Chèn cột dữ liệu trong file Excel vào các vị trí cần thay đổi dữ liệu trong word như hình dưới, tại vị trí STT1 chèn trường dữ liệu stt1, tại vị trí STT2 chèn trường stt2 ....
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zelola.com%2F_%2Frsrc%2F1512187876475%2Ftin-tuc%2Fblog-tin-tuc%2Fdulieututhaydoikhiintrong1fileword%2FInsert%2520data.jpg&hash=21786c949b6bff27d17dd8c5e942d8b2

3. In dữ liệu tự động bằng cách thực hiện lệnh in trong Mailings (không phải Ctrl + P nhé) theo hình ảnh minh họa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zelola.com%2F_%2Frsrc%2F1512187876702%2Ftin-tuc%2Fblog-tin-tuc%2Fdulieututhaydoikhiintrong1fileword%2Fprint%2520document.jpg&hash=d484bc9d3e00abb5314d00981c0859c4

Chi tiết xem video hướng dẫn dưới đây:
Nguồn: http://www.zelola.com/tin-tuc/blog-tin-tuc/dulieututhaydoikhiintrong1fileword
 
Thích: hocviecchuaxong

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều