đặc khu kinh tế

  1. T

    Toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế

    Nội dung Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong được trình vào kỳ họp XIV lần thứ 5 ngày 23/05/2018. 1 - Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 1.1 - 6 chương Luật Đặc khu kinh tế Chương I: Những quy định chung (gồm 7 điều). Chương II: Quy hoạch đặc...
  2. T

    Đặc khu kinh tế - SEZ là gì?

    Đặc khu kinh tế là các khu kinh tế được thành lập với mục đích nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước để đưa nền kinh tế phát triển vượt bậc. Tên gọi Khu kinh tế tự do là được dùng phổ biến hơn. Tuy nhiên có những khu kinh tế có thể không mang tên gọi chính thức như một trong các tên gọi trên...