Toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế

T

tranthithugiang883

Sơ cấp
25/5/18
3
2
3
26
#1
Nội dung Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong được trình vào kỳ họp XIV lần thứ 5 ngày 23/05/2018.

1 - Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt


1.1 - 6 chương Luật Đặc khu kinh tế
  • Chương I: Những quy định chung (gồm 7 điều).
  • Chương II: Quy hoạch đặc khu (gồm 8 điều).
  • Chương III: Cơ chế, chính sách đặc biệt và phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu (gồm 5 mục và 42 điều).
  • Chương IV: Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của nhà nước ở đặc khu (gồm 3 mục và 22 điều).
  • Chương V: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với đặc khu (gồm 3 điều).
  • Chương VI: Điều khoản thi hành (2 điều).
1.2 - Chi tiết nội dung Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-1.jpg&hash=61083facee4f42bdde2977c4d2760aee

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-2.jpg&hash=2dcad0d470f504d68a96a87f868d2f9e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-3.jpg&hash=4252421c730789719859d239481116ec

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-4.jpg&hash=516f324b5935981657b419646b42c9b8

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-5.jpg&hash=8932e4cb63a046b6a5686950aef41781

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-6.jpg&hash=0ca9d478d0df9254f154b7b4a4b04859

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-7.jpg&hash=8754e4732737ac3a60ebe21b88d7f3f5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-8.jpg&hash=bfaf5fbc5a7d57fd5b7a052ebfdc314d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-9.jpg&hash=f6d53fc3c7849143d9813ff22be060dc

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-10.jpg&hash=bee98434fd351f9016f810a168eddef5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-11.jpg&hash=c59558d85fe156f5b56239557e836207

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-12.jpg&hash=eaebfc1c373fca5a7ae806fdb9da2157

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-13.jpg&hash=7d6b2ac4c8e50bd52ea0dd5dfcfdc894

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-14.jpg&hash=fe5e5ffacd4081751d5b0f7005d55565

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-15.jpg&hash=81ad9473d03079e36f0f73e5359f76ff

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-16.jpg&hash=36f9ed3a6f4a17f31b745177d831527f

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-17.jpg&hash=e2ed052a7cf25f3cfd23e7b50c47a4d7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-18.jpg&hash=2c231f4b34c2e6ebc9f6c303e0844c2e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdandautu.vn%2Fuploads%2Fdu-thao-luat-dac-khu-kinh-te-dandautu-19.jpg&hash=e5dacd755f10627694007c24d5ff181a

Nội dung vẫn còn nhưng do Webketoan chỉ cho phép đăng 20 ảnh trong 1 bài nên mình không gửi full được, bạn cần đọc hết thì truy cập link gốc nhé: Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Dự thảo Luật ĐVHVKTĐB với mục tiêu quan trọng là thể chế - môi trường đầu tư tại đặc khu (có 25/85 điều nói về thể chế và môi trường đầu tư được điều chỉnh - bổ sung trong kỳ họp XIV). Bên cạnh đó, ưu đãi cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm đã được Quốc hội loại bỏ trong kỳ họp lần 5 - XIV.


Luật ĐVHCKTĐB dự kiến sẽ thông qua vào 10/2018, được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá, động lực trong phát triển kinh tế ở 3 đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong nói riêng và cả nước nói chung.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều