đại lý thuế

  1. Nhung KTT

    NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2021.4

    PART 4: SAI LẦM TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC -Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: +Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. +Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan...