NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2021.4

Nhung KTT

Nhung KTT

Sơ cấp
16/12/20
5
2
3
25
⚡
PART 4: SAI LẦM TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC
⚡

-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:
+Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
+Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ ngày đăng ký.
+Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
+Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA