danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy

  1. Đức Thịnh Phát Jsc

    Kinh nghiệm tiêu hủy chứng từ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

    Chứng từ kế toán là nơi lưu trữ rất nhiều thông tin quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Tiêu hủy chứng từ, tài liệu kế toán là việc làm hết sức quan trọng vì liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin và đúng quy định của Luật Kế toán. Vì đây là công việc không thường xuyên...