erp và kế toán

  1. N

    ERP tác động thế nào đến kế toán?

    Gần đây chúng ta nghe nhiều ERP là một xu thế. Tuy nhiên xu thế này có tác động thế nào đến doanh nghiệp hay cụ thể hơn là bộ phận kế toán sau một thời gian dài đã quen với hệ thống kế toán độc lập? Câu trả lời là ERP sẽ thay đổi toàn bộ cách làm việc của kế toán trước đây. Trước đây, tất cả...