excel ứng dụng

  1. N

    Bài tập excel nâng cao số 11: Tính thuế và phí nhập khẩu nhiên liệu

    Mình xin đăng bài tập mới bài tập nâng cao số 11: Tính thuế và phí nhập khẩu nhiên liệu. Trong bài tập này các bạn sẽ được luyện tập các hàm cơ bản trong excel: - Hàm LEFT: cắt chuỗi ký tự bên trái - Hàm RIGHT: cắt chuỗi ký tự bên phải - Hàm Vlookup: hàm dò tìm theo cột - Hàm Hlookup: hàm dò tìm...
  2. N

    Bài tập excel nâng cao số 10: Luyện tập hàm if lồng nhiều điều kiện

    Các bạn cùng luyện tập bài tập excel nâng cao số 10 này nhé. Link file excel kèm lời giải mình đã tải và để link trong mô tả của Video. Hy vọng chủ đề hữu ích với các bạn: