file đã tồn tại trên hệ thống

  1. VNPT-BHXH

    Lỗi: "File đã tồn tại trên hệ thống" khi nộp Hồ sơ Đ.ký Thuế TNCN

    Khi nộp tờ khai Đăng ký thuế TNCN trên trang https://www.tncnonline.com.vn, khi Anh/Chị nếu gặp lỗi "File đã tồn tại trong hệ thống. Nếu có thông tin thay đổi đề nghị nâng lần thay đổi và gửi lại!" - như hình sau: Anh/Chị tiến hành sửa như sau: => Mở tờ khai đã lập trên phần mềm lập tờ khai...