giải thể công ty

  1. anhpham2407

    Thủ tục giải thể Công Ty TNHH MTV?....HELP ME!!!

    A/c có ai rành về thủ tục giải thể công ty tnhh mtv không ạ? sếp e bảo làm thủ tục giải thể nộp lên cơ quan thuế và sở kê hoạch ĐT mà e không có kinh nghiệm làm cái này?..ai biết chỉ giúp e với ạ...cảm ơn mọi người nhiều nhé
  2. likefilm72

    Đưa số liệu từ "Bảng cân đối kế toán" vào "Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ" khi Giải thể DN

    Ví dụ : Có bản Cân đối kế toán như sau : 1. Tiền mặt : TKNợ 300tr 2.Tài sản cố định: TKNợ 50tr 3.Nộp thuế : TKCó 5tr 4.Nguồn vốn Kinh doanh: TKCó 500tr 5.Lợi Nhuận chưa phân phối: TKNợ 182tr Vậy trong "Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ" các khoản sau tính thế nào ạ, nhở 500 anh chị em...