Đưa số liệu từ "Bảng cân đối kế toán" vào "Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ" khi Giải thể DN

likefilm72

likefilm72

Sơ cấp
14/1/19
2
0
1
51
Ví dụ : Có bản Cân đối kế toán như sau :
1. Tiền mặt : TKNợ 300tr
2.Tài sản cố định: TKNợ 50tr
3.Nộp thuế : TKCó 5tr
4.Nguồn vốn Kinh doanh: TKCó 500tr
5.Lợi Nhuận chưa phân phối: TKNợ 182tr

Vậy trong "Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ" các khoản sau tính thế nào ạ, nhở 500 anh chị em tính giúp, em gà khoản này quá :
Tính đến ngày Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:
- Tiền mặt: .................................
- Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của Công ty: .....................
- Tổng số tiền còn lại sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: ………………….
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
likefilm72

likefilm72

Sơ cấp
14/1/19
2
0
1
51
Các bác @daongocnam0603, @Kế Toán Hưng Phúc, @xanha78 giúp em với
 

Xem nhiều

Webketoan PRO