giám đốc

  1. Sinh27

    Thuế TNCN của Công ty TNHH 1 Thành viên

    Công ty em là Công ty TNHH 1 TV, giám đốc chỉ là người đại diện và cũng không trả lương cho Giám đốc, năm 2020 công ty có lãi. Ngoài ra thì Giám đốc có đi làm ở một công ty khác. Vậy vấn đề quyết toán thuế TNCN của Giám đốc em vẫn đang chưa biết xử lý sao ạ, nhờ anh chi giải đáp giúp em với ạ?
  2. H

    [HỎI] Thủ Tục Bàn Giao Giám Đốc Cũ và Giám Đốc Mới

    Chào các anh chị, hiện tại bên Công ty em có sự thay đổi về Giám đốc, Giám đốc cũ giao cho em nhiệm vụ làm Thủ tục, Biên bản....v...v đại khái là các thứ liên quan để họ ký bàn giao. Em hiện chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải làm gì, Form mẫu ra sao. Mong các anh chị có kinh...