hàm tính thâm niên

  1. H

    Cách tính thâm niên công tác trên bảng tính Excel

    Bộ ứng dụng văn phòng là một công cụ không thể thiếu đối với một nhân viên làm về quản lý nhân sự - hành chính. Và các thao tác đối với bảng tính Excel là công việc hàng ngày mà một nhân viên hành chính phải làm. Một khó khăn cho các nhân viên mới làm quen với Excel là việc nhớ và sử dụng các...