Cách tính thâm niên công tác trên bảng tính Excel

H

hlempty

Sơ cấp
27/4/17
3
0
1
25
#1
Bộ ứng dụng văn phòng là một công cụ không thể thiếu đối với một nhân viên làm về quản lý nhân sự - hành chính. Và các thao tác đối với bảng tính Excel là công việc hàng ngày mà một nhân viên hành chính phải làm.
Một khó khăn cho các nhân viên mới làm quen với Excel là việc nhớ và sử dụng các hàm sao cho hiệu quả, và có được kết quả mình mong muốn.
Thông qua bài hướng dẫn này, Download.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách tính thâm niên của một danh sách nhân viên trong công ty thông qua bảng tính Microsoft Excel hoặc WPS Office

Bước 1
: Mở bảng tính đã có danh sách nhân viên cần tính thâm niên
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwm.download.com.vn%2Fdata%2Fimage%2F2014%2F09%2F11%2FDATEDIF1.gif&hash=36a7d31d37937949ed896255f8494d0d


Bước 2
: Đặt con trỏ tại ô cần điền thâm niên công tác và nhập vào công thức sau (với ô C3 là ô chứa ngày bắt đầu ký Hợp đồng):
=DATEDIF(C3;TODAY();"y")&" năm "&DATEDIF(C3;TODAY();"ym")&" tháng "&DATEDIF(C3;TODAY();"md")&" ngày"​
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwm.download.com.vn%2Fdata%2Fimage%2F2014%2F09%2F11%2FDATEDIF2.gif&hash=e666bc4949630cf9cee3228dac4ee303


Bước 3
: Xem kết quả sau khi nhập xong công thức, tinh chỉnh lại nếu bạn thấy cần thiết
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwm.download.com.vn%2Fdata%2Fimage%2F2014%2F09%2F11%2FDATEDIF3.gif&hash=0dc9f9fc8c8a05090f7309ab69301caf

Giải thích thêm về hàm DATEDIF()

Chức năng: Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.
Cấu trúc: DATEDIF(Ngay_dau,Ngay_cuoi,Tuy_chon)
 • Ngay_dau: là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán
 • Ngay_cuoi: là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán
 • Tuy_chon: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức. Các tùy chọn bao gồm:
  • d: Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
  • m: Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
  • y: Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
  • yd: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
  • ym: Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
  • md: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.
Chúc các bạn luôn tìm được kiến thức cần thiết tại Download.com.vn!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều