hoa don dien tu vnpt

  1. D

    KÊ KHAI HOÁ ĐƠN KHÔNG CHỊU THUẾ VÀO TỜ KHAI THUẾ 01/GTGT???

    Chào A/C, vừa qua em có nhận được tờ hoá đơn mua phần mềm MISA, và mua phần mềm diệt virus không chịu thuế tức "phần thuế suất đánh dấu x", bây giờ em kê khai thuế trên HTKK tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] phần tiền hàng của hoá đơn không chịu thuế có kê khai vào chỉ tiêu [23] này không ạ? A/C...