hoa don tu in

  1. D

    KÊ KHAI HOÁ ĐƠN KHÔNG CHỊU THUẾ VÀO TỜ KHAI THUẾ 01/GTGT???

    Chào A/C, vừa qua em có nhận được tờ hoá đơn mua phần mềm MISA, và mua phần mềm diệt virus không chịu thuế tức "phần thuế suất đánh dấu x", bây giờ em kê khai thuế trên HTKK tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] phần tiền hàng của hoá đơn không chịu thuế có kê khai vào chỉ tiêu [23] này không ạ? A/C...
  2. Thanh Nam

    Doanh nghiệp nào được tự in hóa đơn ?

    Căn cứ thông tư 39/2014, điều 06: 1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. - Các...