hoàn thuế

  1. N

    Rắc rối khi làm thủ tục hoàn thuế! Mong anh chị giúp đỡ

    Em làm thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2017 và được cơ quan thuế thông báo là em có khoản thu nhập 2 nơi, yêu cầu em giải trình. Nhưng năm 2017 em chỉ có thu nhập ở công ty A, còn công ty B kia thì em không biết. Em gọi cho bên thuế giải thích thì họ bảo em phải liên hệ, làm việc với công ty B, mà em...
  2. H

    HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DƯNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

    Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có Đề cương Dự thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi các quy định về việc quản lý...