hợp đồng mua bán hải sản.

  1. M

    Hỏi về mẫu 01/TNDN

    Các anh chị cho em hỏi 1 chút: Công ty em có thu mua cá của các ngư dân, em có làm mẫu 01/TNDN nhưng phần dưới lại chỉ có chữ ký của người lập biểu và giám đốc công ty, không có phần của người bạn. Vậy số liệu của công ty em có hợp lệ và có bị loại ra khi quyết toán thuế không? - Em thấy dưới...