hợp đồng nguyên tắc

  1. L

    Hợp đồng nguyên tắc và hóa đơn chứng từ giảm thiểu ký kết từ bên nước ngoài

    Chào all! Mình có vướng mắc sau: Đơn vị có xuất khẩu và hiện đang sử dụng các chứng từ chính sau: a) Đơn đặt hàng do bên nước ngoài gửi (nội dung đơn giản, chỉ có tên bên nhận, địa chỉ giao hàng, thời hạn, đơn giá và tổng khối lượng đặt hàng). Một đơn đặt hàng thường được tách giao bằng hai lô...