Hợp đồng nguyên tắc và hóa đơn chứng từ giảm thiểu ký kết từ bên nước ngoài

L

ldv

Sơ cấp
10/1/10
23
2
3
Khánh Hòa
Chào all!

Mình có vướng mắc sau:

Đơn vị có xuất khẩu và hiện đang sử dụng các chứng từ chính sau:
a) Đơn đặt hàng do bên nước ngoài gửi (nội dung đơn giản, chỉ có tên bên nhận, địa chỉ giao hàng, thời hạn, đơn giá và tổng khối lượng đặt hàng).
Một đơn đặt hàng thường được tách giao bằng hai lô tờ khai xuất khẩu và tổng khối lượng luôn khác với khối lượng yêu cẩu của Đơn đặt hàng nhưng vẫn trong định mức cho phép (do tính chất hàng hóa).
b) HĐKT có khối lượng, đơn giá và giá trị cụ thể cho mỗi lô hàng (hai lô = 1 đơn đặt hàng) do bên bán lập để làm thủ tục hồ sơ xuất khẩu và chỉ ký đóng dấu bên bán. Chứng từ này bị yêu cầu chữ ký bên mua khi hoàn thuế.
c) Hóa đơn thương mại cho mỗi lô hàng do bên bán lập.
d) Tờ khai HQ xuất khẩu do bên bán lập;
e) Bill of landing do bên logistic lập.

Để việc giảm thiểu ký kết của bên nước ngoài và việc hoàn thuế GTGT vẫn hợp lệ, cty mình định sử dụng hợp đồng nguyên tắc (thay thế b) ở trên) để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng cho việc xuất khẩu hàng hóa. Chứng từ căn cứ là Đơn đặt hàng.
Vậy, mẫu đơn đặt hàng phải lập như thế nào hay phải có chứng từ gì bổ sung nhưng vẫn đơn giản hóa trong việc ký tá cũng như hoàn thuế?

Mong nhận ý kiến của các mọi người.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều