Mỗi tuần một chuyên đề

hrm

  1. Rainy Tran

    Các tính tăng của phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

    CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM) 1. Thông tin về hồ sơ lý lịch: - Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề.... - Quản...