hrm

  1. Phần mềm FAST

    Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nguồn nhân lực HRM

    Hiện nay, chúng ta được nghe nhiều về những cụm từ phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nguồn nhân lực hay phần mềm HRM rồi kéo theo đó các thuật ngữ HRM đám mây, quản lý tài năng (TMS)… làm không ít người cảm thấy bối rối và tự hỏi phần mềm HRM thực sự là gì, bao gồm những gì và nó mang lại lợi...
  2. Rainy Tran

    Các tính tăng của phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

    CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM) 1. Thông tin về hồ sơ lý lịch: - Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề.... - Quản...