Các tính tăng của phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

Rainy Tran

Rainy Tran

Sơ cấp
28/11/17
0
0
0
37
CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM)
1. Thông tin về hồ sơ lý lịch:
- Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....

- Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.

- Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.

- Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.

- Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.

2. Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.

Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.
Thông tin về hợp đồng lao động:
Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

3. Theo dõi gia hạn hợp đồng.

Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.
Thông tin về đào tạo:
Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.

4. Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.

Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.
Thông tin về tuyển dụng lao động:
Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.

5. Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.

Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.
Thông tin về điều chuyển lao động:

6. Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong nội bộ công ty.

Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.
Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:

Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

7. Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
8. Chức năng quản lý tiền lương

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương...sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

9. Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:

Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.

Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học

Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng ...
Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:

Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.

Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.

Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.
Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:

Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.

Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.

Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.
Quản lý tiền lương cho lao động trực tiếp:

Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.

Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.

Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.
Quản lý tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:

Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.

Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.

Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.
Quản lý các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:

Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.

Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.

Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân

Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội...
Chức năng quản lý hệ thống

Quản lý danh mục dùng chung:

Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.

Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.

Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương...
Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:

Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.

Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.

Thay đổi mật khẩu người sử dụng.

Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .

Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.
Chức năng báo cáo

Báo cáo quản lý nhân sự:

Sơ yếu lý lịch

Tờ kê hồ sơ của người lao động

Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại

Danh sách nhân viên hiện đang thử việc

Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm

Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty

Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng

Danh sách nhân viên nghỉ việc

Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng

Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng

Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.

Danh sách cán bộ chủ chốt

Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật

Báo cáo tình hình nghỉ phép

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên

Danh sách các ứng viên dự tuyển

Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3

Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.

Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên

Thống kê nhân viên theo độ tuổi

Thống kê nhân viên theo chức danh

Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học

Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp...
Báo cáo quản lý tiền lương:

Bảng tiền lương tạm ứng.

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác

Phiếu thu nhập của từng nhân viên.

Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.

Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận

Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...​
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO