julia lê

  1. J

    Hạch toán chi phí thuế nhà thầu như thế nào???

    Chào Anh/ Chị, công ty em nhập khẩu phần mềm từ nước ngoài về từ tháng 7/2014 nhưng đến tháng 3/2015 bên em mới đăng kí nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Công ty em phải đóng thuế tndn trong thuế nhà thầu là 2.403.000đ ( không chịu thuế GTGT), nhưng khi nộp tiền kế toán cũ nộp 2.708.000đ ( bao gồm...