kế toán sản xuất

  1. T

    hạch toán nguyên vật liệu đầu vào

    em chào các anh chị, Có anh chị nào làm bên sản xuất giúp em với Bên em sản xuất bình chứa mà đầu vào chính là lốc ống ( làm thân bình), chỏm bình. nhưng bên đầu vào họ xuất cho em là thép tấm mặc dù họ bán cho e là lốc ống và chỏm chứ ko phải thép tấm. họ bảo em chỗ nào họ cũng xuất như thế...
  2. thinhvd

    Tính giá thành theo định mức - Hệ số NVL