kê khai thuế . hoá đơn gtgt

  1. H

    KÊ KHAI THUẾ , HOÁ ĐƠN VAT

    Xin kính chào các anh chị Em có một trường hợp như sau kính mong các anh chị chỉ giáo . Công ty em gia công cho DNCX , DNCX yêu cầu công ty em tự cung ứng một mặt hàng theo tiêu chuẩn kĩ thuật để phục vụ sản xuất .Sau đó cuối tháng bên DNCX sẽ thanh toán tiền mặt hàng này giúp bên em .Bên em mua...