ke toan cong no

  1. Phần mềm SIS

    Hiểu đúng và đủ về kế toán công nợ trong doanh nghiệp

    Kế toán công nợ là một trong những bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Họ thực hiện theo dõi các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả. Bộ phận này góp phần rất lớn vào việc giúp doanh nghiệp lành mạnh hóa tình hình tài chính. Vậy thực chất công việc của kế toán công nợ diễn ra như thế nào...
  2. H

    CẦN TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

    CÔNG TY AN SINH PEST CONTROL HÀ NỘI. Add: 18 ngõ 76 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, HN Email: 0984386838.hr@gmail.com M: 0964 21 77 88 Mô tả công việc - Cập nhật số liệu phát sinh các tài khoản công nợ: Công nợ tạm ứng; công nợ phải thu, phải trả; công nợ nội bộ; công nợ vay ngắn hạn, dài hạn...