ke toan cong no

  1. H

    CẦN TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

    CÔNG TY AN SINH PEST CONTROL HÀ NỘI. Add: 18 ngõ 76 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, HN Email: 0984386838.hr@gmail.com M: 0964 21 77 88 Mô tả công việc - Cập nhật số liệu phát sinh các tài khoản công nợ: Công nợ tạm ứng; công nợ phải thu, phải trả; công nợ nội bộ; công nợ vay ngắn hạn, dài hạn...