kết nối từ xa

  1. Tin Học 3H

    3H Giải pháp kết nối phần mềm kế toán từ xa (triển khai 1 giờ)

    Với giải pháp kết nối bảo mật từ xa (cần có internet), Đội ngũ Tin Học 3H giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, kế toán nhập liệu và xử lý số liệu như khi ngồi tại văn phòng, đảm bảo dữ liệu một cách an toàn và tiện lợi, với giải pháp làm việc từ xa có thể: An toàn dữ liệu với hệ thống...