3H Giải pháp kết nối phần mềm kế toán từ xa (triển khai 1 giờ)

Với giải pháp kết nối bảo mật từ xa (cần có internet), Đội ngũ Tin Học 3H giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, kế toán nhập liệu và xử lý số liệu như khi ngồi tại văn phòng, đảm bảo dữ liệu một cách an toàn và tiện lợi, với giải pháp làm việc từ xa có thể:​
  • An toàn dữ liệu với hệ thống sao lưu liên tục mỗi 24 giờ, phòng chống Virus mã hóa dữ liệu.
  • Sẵn sàng kết nối bảo mật mọi lúc, mọi nơi... với tính sẵn sàng 24/7.​
  • Dữ liệu lưu trữ tập trung, liên tục, đảm bảo an toàn.​
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA