Giải pháp kết nối phần mềm kế toán từ xa (triển khai 1 giờ)

Tin Học 3H

Tin Học 3H

Dịch vụ IT Thuê Ngoài cho doanh nghiệp SME
Với giải pháp kết nối bảo mật từ xa (cần có internet), Đội ngũ Tin Học 3H giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, kế toán nhập liệu và xử lý số liệu như khi ngồi tại văn phòng, đảm bảo dữ liệu một cách an toàn và tiện lợi, với giải pháp làm việc từ xa có thể:​
  • An toàn dữ liệu với hệ thống sao lưu liên tục mỗi 24 giờ, phòng chống Virus mã hóa dữ liệu.
  • Sẵn sàng kết nối bảo mật mọi lúc, mọi nơi... với tính sẵn sàng 24/7.​
  • Dữ liệu lưu trữ tập trung, liên tục, đảm bảo an toàn.​
 
  • Like
Reactions: HaiTam
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều