không chịu thuế gtgt

  1. T

    Thuế GTGT hàng biếu tặng

    Em chào anh/chị, Công ty em là đại lý bán bảo hiểm nhân thọ nên k chịu thuế GTGT, trong năm cty có tổ chức tặng quà cho các khách hàng đã mua bảo hiểm (ấm chén, cốc, gấu bông, ...) vậy trong năm khi xuất hàng biếu tặng thì có được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào của các hàng biếu tặng không ạ...