kiu erp

  1. N

    ERP tác động thế nào đến kế toán?

    Gần đây chúng ta nghe nhiều ERP là một xu thế. Tuy nhiên xu thế này có tác động thế nào đến doanh nghiệp hay cụ thể hơn là bộ phận kế toán sau một thời gian dài đã quen với hệ thống kế toán độc lập? Câu trả lời là ERP sẽ thay đổi toàn bộ cách làm việc của kế toán trước đây. Trước đây, tất cả...
  2. N

    ERP phục vụ cho công tác kế toán thế nào?

    Sếp em đang muốn áp dụng ERP vào sử dụng. Doanh nghiệp bên em nhỏ, khoảng 20 nhân sự và chỉ hoạt động về thương mại. Trước đây thấy sếp cũng muốn áp dụng ERP rồi nhưng hồi đó chào giá cao quá nên hoãn. Gần đây lại thấy nêu lên là dùng của bên Kiu ERP thấy bảo giá mềm hơn. Sếp bảo em đi đánh giá...