lao động thời vụ

  1. Hồng Bin

    Lao động thời vụ ký hợp đồng liên tiếp

    Chào cả nhà! Cả nhà mình ai nắm rõ về hợp đồng thời vụ thì chỉ giáo giùm mình với ạ??? Bên mình là xây lắp công trình điện Công trình thường kéo dài dưới 12 tháng nên nhân công toàn nhân công thời vụ dưới 3 tháng Theo mình được biết thì theo thông tư 111/2013/TT-BTC chỉ được ký HĐ thời vụ tối đa...