logistic/forwarder

 1. M

  Nghĩa của các từ tiếng Anh trong xuất nhập khẩu hay dùng

  Sole Agent/Exclusive partner: đại lý độc quyền/đối tác độc quyền Customer: khách hàng Consumer: người tiêu dùng cuối cùng End user : Người sử dụng cuối cùng Consumption: tiêu thụ Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền Manufacturer: nhà sản xuất (~factory) Supplier: nhà cung cấp...
 2. M

  Tuyển học viên lớp kế toán cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 2 - Online - Khai giảng ngày 22/10

  Tuyển học viên lớp kế toán cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 2 - Học online qua Zoom * Bạn là nhân viên kế toán tại các công ty Logistic/Forwarder nhưng không biết hạch toán thế nào khi có nghiệp vụ phát sinh xảy ra. Bạn không biết qui trình kế toán cho công ty Logistic/Forwarder. * Bạn là nhân...
 3. M

  Tuyển học viên lớp kế toán cho LOGISTIC/ FORWARDER ĐẶC BIỆT!

  Tuyển học viên lớp kế toán cho LOGISTIC/ FORWARDER đặc biệt! * Bạn là nhân viên kế toán tại các công ty Logistic/Forwarder nhưng không biết hạch toán thế nào khi có nghiệp vụ phát sinh nhưng lại không biết nên học hỏi từ đâu? * Bạn là nhân viên kế toán - muốn chuyển đổi sang nghề Kế toán ngành...