lập tờ khai

  1. P

    Hướng dẫn lên tờ khai - Nộp qua mạng - Lý thuyết cơ bản đến chuyên sâu

    Nhằm chia sẽ có các bạn mới ra trường , các bạn chưa có kinh nghiệm, đang làm kế toán nội bộ nắm được các quy định hiện hành về thuế GTGT, thực hành lập tờ khai trên chứng từ thực tế ... Mình tổ chức Livestream hướng dẫn các bạn 4 buổi tối (free). Để...
  2. VNPT-BHXH

    HTKK 3.8.6 (cập nhật ngày 25/08/2018 - mới nhất)

    Ngày 25/08/2018 TCT nâng cấp HTKK từ phiên bản 3.8.5 lên phiên bản HTKK 3.8.6. Để tải về, NNT vui lòng http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK.rar để tải về (link của TCT). Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung nâng cấp chi tiết. Nguồn: TCT...