luật mới

  1. Nhung KTT

    LUÂT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI!

    Tuần đầu tiên của năm mới 2021, luật doanh nghiệp 2020 chính thức được áp dụng và khá còn mới mẻ với tất cả các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, có nhiều điểm mới đáng chú ý chúng ta cần biết để tránh xảy ra những vấn đề sai xót không đáng có, dưới đây Chi nhánh đại lý thuế miền bắc khu vực I sẽ...