LUÂT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI!

Nhung KTT

Nhung KTT

Sơ cấp
16/12/20
5
2
3
24
Tuần đầu tiên của năm mới 2021, luật doanh nghiệp 2020 chính thức được áp dụng và khá còn mới mẻ với tất cả các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, có nhiều điểm mới đáng chú ý chúng ta cần biết để tránh xảy ra những vấn đề sai xót không đáng có, dưới đây Chi nhánh đại lý thuế miền bắc khu vực I sẽ đưa ra một số điểm mới nổi bật đáng chú ý, đặc biệt dành cho những doanh nghiệp tương lai tới đây sẽ thành lập:
1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng
(Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
3. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021
4. Bổ sung hồ sơ đăng ký công ty TNHH, công ty CP (Điều 21,22 Luật Doanh nghiệp 2020)
5. Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết
6. Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp (Điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)
7. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước
8. Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát (khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020)
9. Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
10. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông (khoản 2 Điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)
11. DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh (Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020)
12. Bỏ quy định "Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp"
13. Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông
14. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần (khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020)
15. Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh (khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020)
16. Bổ sung quy định "thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt"
 

Đính kèm

  • ldn-2020.png
    ldn-2020.png
    202.5 KB · Lượt xem: 3
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Webketoan PRO

Xem nhiều