luật đất đai

  1. T

    Bác Dũng nói về Luật đặc khu kinh tế tại Quốc hội XIV

    Phát biểu tại Quốc hội sáng 23/05, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đại diện cơ quan biên soạn thảo của Chính phủ, đã làm rõ thêm một số điểm đại biểu còn băn khoăn. Không quá lạm dụng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng phải tuyển lựa các ngành nghề, lĩnh vực đang cạnh tranh và xu thế...