marketing

  1. C

    TẠI SAO NÊN LÀM SEO KHI KHỞI NGHIỆP

    Tại sao doanh nghiệp nên làm SEO? SEO là gì SEO là từ viết tắt của "Search Engine Optimization" (tối ưu kết quả các bộ máy tìm kiếm). Mục tiêu của việc thực hiện SEO là đưa website của bạn vào Top 5 hoặc Top 10 trong trang kết quả đầu tiên trên các bộ máy tìm kiếm chính như Google, Yahoo, Bing...
  2. A

    TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT NGỮ SEO THÔNG DỤNG HIỆN NAY

    TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT NGỮ SEO THÔNG DỤNG HIỆN NAY Seo là công việc tối ưu hóa website sao cho thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Hiện nay, ở nước ta công cụ tìm kiếm phổ biến là Google. Công việc của một seoer là làm sao đưa website của mình lên trang nhất kết quả tìm kiếm của người dùng...