môn bài

  1. VNPT-BHXH

    Hướng dẫn nộp TIỀN thuế môn bài 2017

    Ngày 03/01/2017: Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài...