Hướng dẫn nộp TIỀN thuế môn bài 2017

VNPT-BHXH

VNPT-BHXH

vnpt-software.vn
21/3/16
352
114
43
37
HCM
www.vnpt-software.vn
Ngày 03/01/2017:

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính
Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, áp dụng từ 1/1/2017,cụ thể như sau:
- Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,...1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.
- Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:
+ Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.
+ Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.
+ Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

Nguồn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=121&news_id=2901
 
  • Like
Reactions: ttta92
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều