mẫu account statement

  1. K

    Xin mẫu Account Statement khi thanh toán

    Công ty em là công ty nhập khẩu, thanh toán qua ngân hàng theo tờ khai hải quan. Gần đây công ty thanh toán 1 lần với nhiều tờ khai (khoảng 7 tờ khai) và có nhưng lúc ko thanh toán hết toàn bộ số tiền của 1 tờ khai trong số đó. Vậy nên ngân hàng yêu cầu Account Statement nhằm liệt kê thông tin...