ngày tháng

  1. H

    tính toán dựa theo ngày tháng năm được nhập từ Userform (VBA)

    Em xin chào mọi người. hiện em cần giúp đỡ về việc định dạng ngày tháng trong VBA để có thể tính toán được. em nhập ngày tháng trong userform rồi, thì khi ra bảng tính, không được khi dùng hàm sumif gọi ngày tháng. Ở sheet 1, D5 em tự gõ ngày tháng thì bên sheet 2 công thức tính ra, còn lại...
  2. D

    Hoá đơn các liên không trùng ngày tháng

    Các chị ơi cho em hỏi với, cái này gấp gấp Bên em có sử dụng dịch vụ xong ngày 8/10/2016 nhưng họ xuất hoá đơn 10/10, em có yc họ xuất đúng ngày 8/10 cho mình nói qua đt. Họ báo bên họ hết hoá đơn ngày 8/10 nhưng họ sẽ xuất hoá đơn mùng 8 cho mình vs điều kiện bên em kí biên bản xác nhận huỷ...