ngày tháng

  1. D

    Hoá đơn các liên không trùng ngày tháng

    Các chị ơi cho em hỏi với, cái này gấp gấp Bên em có sử dụng dịch vụ xong ngày 8/10/2016 nhưng họ xuất hoá đơn 10/10, em có yc họ xuất đúng ngày 8/10 cho mình nói qua đt. Họ báo bên họ hết hoá đơn ngày 8/10 nhưng họ sẽ xuất hoá đơn mùng 8 cho mình vs điều kiện bên em kí biên bản xác nhận huỷ...