nghỉ hưu trước tuổi

  1. L

    Thủ tục và chế độ của người nghỉ hưu trước tuổi

    Chào cả nhà. Bên em đang có trường hợp NLĐ nghỉ hưu trước tuổi khiến em phân vân quá ạ. Theo như em tìm hiểu, với NLĐ nghỉ hưu trước tuổi, tức là cô sinh tháng 11/1970 muốn được nghỉ việc tại Công ty vào tháng 8/2017 và đã trình đơn xin chấm dứt HĐLĐ. Nếu công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ...